Thuê xe ô tô 29 chỗ ngồi

Cho thuê xe có tài

Trong ngày
Sân bay Phù cát - Quy Nhơn: 1.600.000 (1 chiều)
Sân bay Phù Cát - FLC: 1.800.000 (1 chiều)
Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió: 2.300.000 (2 chiều)
Quy Nhơn - Kỳ co - Eo gió - Trung Lương: 2.700.000 (2 chiều)
Quy Nhơn - Hòn Khô - Kỳ co - Eo gió: 2.600.000 (2 chiều)
Quy Nhơn - Tây Sơn (Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô): 2.600.000 ( 2 chiều)
Các tuyến trong và ngoài tỉnh khác Quý khách vui lòng liên hệ Hotline sẽ có tư vấn báo giá cụ thể.
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...

Đặt tour ngay

Tour/Dịch vụ nổi bật

Thuê xe ô tô 29 chỗ ngồi

Cho thuê xe có tài
liên hệ
Trong ngày Sân bay Phù cát - Quy Nhơn: 1.600.000 (1 chiều) Sân bay Phù Cát - FLC: 1.800.000 (1 chiều) Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió: 2.300.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Kỳ co - Eo gió - Trung Lương: 2.700.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Hòn Khô - Kỳ co - Eo gió: 2.600.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Tây Sơn (Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô): 2.600.000 ( 2 chiều) Các tuyến trong và ngoài tỉnh khác Quý khách vui lòng liên hệ Hotline sẽ có tư vấn báo giá cụ thể.

Thuê xe ô tô 16 chỗ ngồi

Cho thuê xe có tài
liên hệ
Trong ngày Sân bay Phù cát - Quy Nhơn: 810.000 (1 chiều) Sân bay Phù Cát - FLC: 800.000 (1 chiều) Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió: 1.400.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Kỳ co - Eo gió - Trung Lương: 1.500.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Hòn Khô - Kỳ co - Eo gió: 1.500.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Tây Sơn (Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô): 1.600.000 ( 2 chiều) Quy Nhơn - Nhà thờ Mằng Lăng - Gành Đá Đĩa - Đầm Ô Loan - Hoa Vàng Cỏ Xanh: 2.000.000 ( 2 chiều ) Các tuyến trong và ngoài tỉnh khác Quý khách vui lòng liên hệ Hotline sẽ có tư vấn báo giá cụ thể.

Thuê xe ô tô 7 chỗ ngồi

Cho thuê xe có tài
liên hệ
Trong ngày Sân bay Phù cát - Quy Nhơn: 500.000 (1 chiều) Sân bay Phù Cát - FLC: 600.000 (1 chiều) Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió: 700.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Kỳ co - Eo gió - Trung Lương: 900.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Hòn Khô - Kỳ co - Eo gió: 800.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Tây Sơn (Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô): 1.300.000 ( 2 chiều) Các tuyến trong và ngoài tỉnh khác Quý khách vui lòng liên hệ Hotline sẽ có tư vấn báo giá cụ thể.

Thuê xe ô tô 4 chỗ ngồi

Cho thuê xe có tài
liên hệ
Trong ngày Sân bay Phù cát - Quy Nhơn: 400.000 (1 chiều) Sân bay Phù Cát - FLC: 500.000 (1 chiều) Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió: 600.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Kỳ co - Eo gió - Trung Lương: 800.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Hòn Khô - Kỳ co - Eo gió: 700.000 (2 chiều) Quy Nhơn - Tây Sơn (Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô): 1.100.000 ( 2 chiều) Các tuyến trong và ngoài tỉnh khác Quý khách vui lòng liên hệ Hotline sẽ có tư vấn báo giá cụ thể.
0905528118